Anphabe

Connecting opportunities

SEAREFICO

Always in favor of your development

SEAREFICO là nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực Cơ điện công trình và Lạnh công nghiệp tại Việt Nam, đã ghi dấu với các dự án lớn trên cả nước.

 • hZWWn5dhlW2VlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmVpcJlrb7Cx

Company Menu

Đánh giá môi trường làm việc SEAREFICO - Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

SEAREFICO Reviews

5.0
4 Reviews
100% recommend to friends

Used to work at SEAREFICO?

Add Review
 • “I have a good cooporate here with SRF's BOD and Staffs”

  Phi Vuong's picture
  HR

  I have been working at SEAREFICO.

  Pros

  Good cultural, Career path clearly.
  Honest and Team work.

  Cons

  There are a lot of projects which SRF won in 2016

  Advice to Senior Management

  Love and do the right thing.

  Yes, I would recommend this company to a friend
  • hZWWn5dhlW2VlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6XmZlr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWWn5dhlW2VlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rm2WbcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaWiabWxglqDXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
 • “Best of Searefico”

  Liên Thùy's picture
  HR

  I have been working at SEAREFICO.

  Pros

  Training courses & learn from line manager, Salary, Culture, Learning

  Cons

  No

  Advice to Senior Management

  A ideal working environment to study further

  Yes, I would recommend this company to a friend
  • hZWWn5dhlW2VlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6XmJtr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWWn5dhlW2VlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rm2SdcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaWiabWxglqDXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
 • “Nhiều cơ hội học tập và phát triển”

  Thủy Tiên Lương's picture
  Business Assistant

  I have been working at SEAREFICO.

  Pros

  Môi trường, đồng nghiệp thân thiện, tình cảm
  Được học tập & phát triển bản thân
  Chính sách đầy đủ cho người lao động: tập thể dục, bảo hiểm PVI care, Quà tết, trung thu, Phụ nữ, đám cưới...

  Cons

  Công việc đòi hỏi chịu được áp lực, thách thử và bản lĩnh

  Advice to Senior Management

  Luôn là chính mình và không ngừng học tập để nâng cao kiến thức & kỹ năng

  Yes, I would recommend this company to a friend
  • hZWWn5dhlW2VlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6XmJlr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWWn5dhlW2VlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rm2SbcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaWiabWxglqDXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
Lazy Load...