Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5thlXGclpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

SEAREFICO

Welcome to SEAREFICO GROUP – Small Enough to Listen, Big Enough to Deliver.

Searefico Corporation hướng tới Thương hiệu Quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ. Searefico tự hào sở hữu hệ sinh thái đa ngành nghề: Đầu tư Tài chính, Tổng thầu Xây dựng, Lạnh Công nghiệp, Vật liệu Xây dựng Xanh, Năng lượng Tái tạo, Bất Động sản; hướng đến phát triển bền vững.

 • hZWYm5thlXGclpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmVpcJlrb7Cx
2021

Company Menu

Review

SEAREFICO Reviews

5.0
4 Reviews
100% recommend to friends

Used to work at SEAREFICO?

Add Review
 • “I have a good cooporate here with SRF's BOD and Staffs ”

  I have been working at SEAREFICO.

  Pros

  Good cultural, Career path clearly.
  Honest and Team work.

  Cons

  There are a lot of projects which SRF won in 2016

  Advice to Senior Management

  Love and do the right thing.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYm5thlXGclpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6XmZlr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWYm5thlXGclpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rm2WbcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaWiabWxglqDXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
 • “Best of Searefico ”

  I have been working at SEAREFICO.

  Pros

  Training courses & learn from line manager, Salary, Culture, Learning

  Cons

  No

  Advice to Senior Management

  A ideal working environment to study further

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYm5thlXGclpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6XmJtr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWYm5thlXGclpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rm2SdcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaWiabWxglqDXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
 • “Nhiều cơ hội học tập và phát triển ”

  Thủy Tiên Lương's picture
  Business Assistant

  I have been working at SEAREFICO.

  Pros

  Môi trường, đồng nghiệp thân thiện, tình cảm
  Được học tập & phát triển bản thân
  Chính sách đầy đủ cho người lao động: tập thể dục, bảo hiểm PVI care, Quà tết, trung thu, Phụ nữ, đám cưới...

  Cons

  Công việc đòi hỏi chịu được áp lực, thách thử và bản lĩnh

  Advice to Senior Management

  Luôn là chính mình và không ngừng học tập để nâng cao kiến thức & kỹ năng

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYm5thlXGclpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6XmJlr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWYm5thlXGclpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rm2SbcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaWiabWxglqDXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
hZWYm5thlXGclpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...